ΣΤΗΡΙΖΩ - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ηφιακό Σχολείο, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στήριξη του Ψηφιακού Σχολείου (Οριζόντια Δράση)

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού
Έναρξη: 1/06/2011
Λήξη: 30/11/2015
Ιστοσελίδα:
Αναλυτική Περιγραφή:

Η πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ» αφορά στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών υποδομών ΤΠΕ του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜ και συγκεκριμένα:
Περαιτέρω ανάπτυξη/στήριξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) και την στήριξη των σχολικών υποδομών ΤΠΕ
Στήριξη των κεντρικών πληροφοριακών υποδομών του ΕΑΙΤΥ και του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ .
Αποτελείται από δύο Δράσεις, τη Δράση Α που περιλαμβάνει:

Δράση Α1 :Διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών
Δράση Α2 :Βασικές (κρίσιμες) υπηρεσίες ΠΣΔ
Δράση Α3 :Προηγμένες υπηρεσίες ΠΣΔ
Δράση Α4 :Πιλοτικές υπηρεσίες ΠΣΔ
Δράση Α5 :Ενίσχυση – αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ
Δράση Α6 :«Μαζί μαθαίνουμε καλύτερα» - Δημιουργία και υποστήριξη κοινοτήτων μάθησης και αδελφοποίησης σχολείων
Δράση Α7 :Επιτόπια και από απόσταση τεχνική υποστήριξη των νέων και των υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ, που αποκτούν τα σχολεία στα πλαίσια του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Δράση Α8 :Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης και λειτουργική ένταξή του στο ενιαίο σχήμα υποστήριξης
Δράση Α9 :«Ανοικτό Σχολείο» - Υποστήριξη του κοινωνικού ρόλου των σχολείων
Δράση Α10 :Δημοσιότητα Πράξης

και τη Δράση Β που αφορά σε κεντρικές δράσεις, είτε αυτές είναι κεντρικά πληροφοριακά συστήματα (πχ το πληροφοριακό σύστημα helpdesk που αξιοποιείται από όλα τα επίπεδα υποστήριξης όλων των υπηρεσιών) είτε είναι κεντρικές υπηρεσίες και περιλαμβάνει :

Δράση Β1 :Στήριξη της Πληροφοριακής Υποδομής του Ψηφιακού Σχολείου
Δράση Β2: Προμήθεια Εξοπλισμού για τη στήριξη των δράσεων του Ψηφιακού σχολείου