Προσωπικό

 
Λίγα λόγια για το προσωπικό μας

Η διεύθυνση μας αποτελείται από 11 ομάδες. Διεύθυνση, oμάδα διοίκησης έργων, oμάδα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών, oμάδα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης συστημάτων και υπηρεσιών, oμάδα υποστήριξης χρηστών, oμάδα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, oμάδα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, oμάδα έρευνας και Ανάπτυξης, γραφιστική, γραμματειακή υποστήριξη και εξωτερικοί συνεργάτες
 
Για να πλοηγηθείτε στο προσωπικό, επιλέξτε από το μενού στα δεξιά
 

Διεύθυνση

 
Ομάδα διοίκησης έργων: Ρόλος της ομάδας είναι η διοίκηση, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της προόδου των έργων της Διεύθυνσης. Σκοπός είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης συνεργασίας μεταξύ των ομάδων της Διεύθυνσης, καθώς και ο συντονισμό τους, με απώτερο στόχο την υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί σε οικονομο-τεχνικό επίπεδο.  
 
Μέλη ομάδας:

 
Ομάδα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών: Ρόλος της ομάδας είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υποστήριξη της λειτουργίας των κεντρικών δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του δικτύου, την διαλειτουργικότητά του με άλλα δημόσια δίκτυα και την συνεχή προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις στην περιοχή των δικτύων υπέρ-υψηλών ταχυτήτων και των δικτυακών υπηρεσιών.
 
Μέλη ομάδας:

 
Ομάδα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης συστημάτων και υπηρεσιών: Ρόλος της ομάδας είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υποστήριξη της λειτουργίας των κεντρικών υπολογιστικών και αποθηκευτικών συστημάτων και υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την συνεχή προσαρμογή τους στις νέες απαιτήσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις.
 
Μέλη ομάδας:

 
Ομάδα υποστήριξης χρηστών: Ρόλος της ομάδας είναι η παροχή υποστήριξης προς τους χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στην περιοχή ευθύνης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”. Η υποστήριξη αφορά τόσο τις δικτυακές συνδέσεις (ADSL, οπτικές, ασύρματες, dial-up) των μονάδων -  εκπαιδευτικών και διοικητικών - του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, όσο και την χρήση των υπηρεσιών του.
 

 
Ομάδα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών: Ρόλος της ομάδας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς και η υποστήριξη της λειτουργίας των υφισταμένων εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Σκοπός είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς την εκπαιδευτική κοινότητα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας κάνοντας χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 
Μέλη ομάδας:

 
Ομάδα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: Ρόλος της ομάδας είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υποστήριξη της λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σκοπός είναι η παροχή υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση με γνώμονα την ευκολότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση για τον τελικό χρήστη.
 
Μέλη ομάδας:

 
Ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης: Ρόλος της ομάδας είναι η διεξαγωγή ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιο των ερευνητικών έργων, ευρωπαϊκών και εθνικών, στα οποία η Διεύθυνση συμμετέχει είτε ως συντονιστής, είτε ως εταίρος. Η ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας εστιάζεται κυρίως στην περιοχή των δικτύων, επικοινωνιών και συστημάτων.
 

 
Γραφιστική

 
Γραμματειακή Υποστήριξη

 
Εξωτερικοί Συνεργάτες
 • Φωκά Αμαλία
 • Γερόλυμος Γεώργιος
 • Κανελλόπουλος Βασίλειος
 • Σταυροπούλου Κωνσταντίνα
 • Αγγελόπουλος Παναγιώτης
 • Γιαννής Γρηγόριος
 • Κόλλιας Γιώργος
 • Κομιανού Αγγελική
 • Κουμούτσος Κωνσταντίνος
 • Μεσίρη Σπυριδούλα
 • Μπονάρου Γεωργία
 • Παλιάτσας Νικόλαος
 • Παπανικολοπούλου Κωνσταντίνα
 • Παπασπυρόπουλος Παναγιώτης
 • Πατούχα Παρασκευή
 • Πρέζα Ελένη
 • Σαββόπουλος Αναστάσιος
 • Σταυροπούλου Αντωνία
 • Στριμπάκος Γιώργος
 • Τέρπου Μαρία
 • Τόκης Θεόδορος
 • Τσάγκλας Θωμάς
 • Τσιρώνης Νικόλαος
 • Φωκαέως Στεφανία
 • Χατζηπέρης Θεόδωρος


Ολοκληρωμένες Πρακτικές

 • Αβραμίδης Διογένης
 • Αρμενάτζογλου Δημήτριος
 • Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα
 • Δημητρίου Γεώργιος
 • Ευκαρπίδης Κωνσταντίνος
 • Καττή Αγγελική
 • Κίτα Δήμητρα
 • Κοτσόπουλος Παναγιώτης
 • Οικονόμου Αλεξάνδρα
 • Παλιάτσας Νικόλαος
 • Παπαδόπουλος Ραφαήλ
 • Πρέζα Αγγελική
 • Στέφας Ανδρέας
 • Τσαντίλη Μαρίνα
 • Φούντα, Δέσποινα
 • Χαϊνά Βασιλική
 • Viziteu Daniel