Ελληνικά Συνέδρια και Περιοδικά, Τεχνικές Αναφορές

2013

Ζαρούχας Θ., Κοντομίχος Φ., Χατζηαντωνίου Π., “Βασικές Αρχές και Σύγχρονες Εξελίξεις στην Κτηριακή Ακουστική” (Εκδόσεις Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – 2013, ISBN 978-960-538-935-2).

Ζαρούχας Θ., Τσιλφίδης Α., Χατζηαντωνίου Π., “Πολυμεσικές Εφαρμογές Ήχου”,   (Εκδόσεις Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – 2013, ISBN 978-960-538-933-8).

2010

Θωμάς Ζαρούχας, Ιωάννης Μουρτζόπουλος, “Εξαρτώμενη του Σήματος Ανάλυση και Επεξεργασία των Παραμορφώσεων λόγω Αντήχησης σε Ηχητικά Δεδομένα”, Εθνικό Συνέδριο «Ακουστική 2010», Αθήνα, Οκτώβριος 2010.

2008

Μ.Παρασκευάς, «Όταν τα σχολεία συναντούν τις υπηρεσίες ψηφιακής μάθησης και την ευρυζωνικότητα», 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ρόδος, 11-12 Απριλίου 2008.

Ν. Λαμπροπούλου, M. Παρασκευάς, Δ. Κονετάς, Η. Οικονομάκος, N. Μηνάογλου, M. Βιβίτσου, A. Γκίκας, Ε. Γρηγορόπουλος, Π. Καμπύλης, «Δεν έχει σημασία τι μπορούν τα εργαλεία να κάνου για εμάς αλλά τι μπορούμε να κάνουμε εμείς με τα εργαλεία: η Επαναχρησιμοποίηση Μονάδων Τηλεδιάσκεψης για τη Συνεργατική Μάθηση στη Διαδικτυακή Εκπαίδευση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» Συλλογικός τόμος «Η Τηλεδιάσκεψη στην Υπηρεσία της Δια Βίου Μάθησης και της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Παιδαγωγικές Εφαρμογές Συνεργατικής Μάθησης από Απόσταση στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», Επιμέλεια: Παναγιώτης Σ. Αναστασιάδης, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Κρήτης 2008, ISBN 978-960-01-1263-4.

Θεόδωρος Τσίρκας, Θωμάς Ζαρούχας, Ιωάννης Μουρτζόπουλος, “Χρήση Ψυχοακουστικού Μοντέλου για την Αξιολόγηση Διαδεδομένων Προτύπων Ηχητικής Συμπίεσης”, Εθνικό Συνέδριο «Ακουστική 2008», Ξάνθη, Σεπτέμβριος 2008.

2007

N.Μαυραντζάς, Μ.Παρασκευάς, Α.Πεππές, «Η ευρυζωνικότητα στον χώρο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», 4ο Συνέδριο Σύρου, Σύρος, Μάιος 2007 (με κρίση).

Vivitsou, M., Gkikas, A., Minaoglou, N., Konetas, D., Economakos, I., Lambropoulos, N. & Paraskevas, M. (2007). Blogs as Tools for Collaboration and Learning in the Greek School Network’s Teachers’ Community. In the Proceedings of the 2nd National Conference for the Use of ICT in Education. Scientific Society for the Valorization of ICT in Education (EEEP), http://www.eeep.gr/synedrio/4/index.htm 6-8 October, Athens, 2007. (in Greek)

2006

Μ.Vivitsou, Ν.Lambropoulos, Μ.Paraskevas, «The Teachers in the Life-long Learning of the 21st Century: The example of the Greek Schools Network». Aspects Today Journal, Greek Association of English Teachers working in Public Education (PEKADE). Athens, 2006. pp. 22-34. (doc) in Greek (με κρίση).

Θωμάς Ζαρούχας, Παναγιώτης Χατζηαντωνίου, Ιωάννης Μουρτζόπουλος, ”Εξάλειψη Αντήχησης από Ηχητικά Σήματα με Ψυχοακουστικά/Υποκειμενικά Κριτήρια”, Εθνικό Συνέδριο «Ακουστική 2006», Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2006.

Σταμάτης Βασιλαντωνόπουλος, Παναγιώτης Χατζηαντωνίου, Θωμάς Ζαρούχας, Ιωάννης Μουρτζόπουλος, “Η Ακουστική του Ρωμαϊκού Ωδείου της Πάτρας”, Εθνικό Συνέδριο «Ακουστική 2006», Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2006.

2005

«ΒΗΜΑ για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στη σχολική πραγματικότητα: Η εμπειρία του ΕΑΙΤΥ», Συλλογικός τόμος, Εκδόσεις CTI Press, Πάτρα 2005.

2004

Μ. Παρασκευάς, «Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και η αξιοποίηση των υπηρεσιών του από την Εκπαιδευτική Κοινότητα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», Επιστημονική Συνάντηση για την Παιδεία "Εκπαιδευτικοί Προβληματισμοί - Καινοτομίες", Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Ιανουάριος 2004, Πάτρα (με κρίση).

Μ. Παρασκευάς, «Το Παρόν και το Μέλλον του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «Πληροφορική και Εκπαίδευση», Φεβρουάριος 2004, Θεσσαλονίκη (με κρίση).

2000

Ν.Αδαμόπουλος, Π.Γανός, Δ.Καραϊσκάκης, Χρ.Μπούρας, Μ.Παρασκευάς «Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού Δικτύου – Έργο: Ασκοί του Αιόλου,» 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Οκτώβριος 2000, Πάτρα (με κρίση)

Μ.Παρασκευάς «Ασκοί του Αιόλου: Υλοποιώντας το Σχολικό Δίκτυο στην Ελλάδα: Εμπειρίες, Συμπεράσματα και Προοπτικές,» Πρακτικά 3ης Διημερίδας Πληροφορικής της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής, σελ. 206-208, Αθήνα, Φεβρουάριος 2000 (με κρίση).

Μ.Παρασκευάς, Α.Λυμπέρης «Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Βασικό εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Σχολείο της Κοινωνίας της Πληροφορίας - Εμπειρίες από την υλοποίησή του - Προοπτικές εκπαιδευτικής αξιοποίησης,» Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Πληροφορική και Εκπαίδευση», σελ. 105-108, Νοέμβριος 2000, Θεσσαλονίκη (με κρίση).

Μ.Παρασκευάς, «Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Στατιστικές καταγραφές από τη λειτουργία του – Προοπτικές για την εκπαυδευτική του αξιοποίηση,» Πρακτικά 4ης Διημερίδας Πληροφορικής της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής, σελ. 107-122, Δεκέμβριος 2000, Αθήνα (με κρίση).

1997

Μ.Παρασκευάς, «Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων της Πιλοτικής Μελέτης για την Καταγραφή και Αξιολόγηση των Προβλημάτων των Μηχανικών Ειδικότητας Ηλεκτρολόγου - Μηχανολόγου στο Νομό Αχαΐας,» Πρακτικά Προσυνεδρίου Πάτρας ICOMES ’98, Δεκέμβριος 1997, Πάτρα (χωρίς κρίση)

1996

Μ.Παρασκευάς, «Το Νέο Ψηφιακό Ραδιοφωνικό Πρότυπο - DAB (Digital Audio Broadcasting),» «Τεχνικά Θέματα» Δελτίο Τ.Ε.Ε. Δυτικής Ελλάδας, Τεύχος 29, Ιούλιος 1996. (χωρίς κρίση)

1991

Γ.Μουρτζόπουλος και Μ.Παρασκευάς, «Μοντέλα Ακοής και Ψηφιακά Συστήματα Ηχου,» περιοδικό «Ηχος», τεύχος Νοεμβρίου 1991, σελ. 40-46 (χωρίς κρίση).