Προσωπικό

 
Λίγα λόγια για το προσωπικό μας

Η διεύθυνση μας αποτελείται από 11 ομάδες. Διεύθυνση, oμάδα διοίκησης έργων, oμάδα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών, oμάδα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης συστημάτων και υπηρεσιών, oμάδα υποστήριξης χρηστών, oμάδα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, oμάδα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, oμάδα έρευνας και Ανάπτυξης, γραφιστική, γραμματειακή υποστήριξη και εξωτερικοί συνεργάτες
 
Για να πλοηγηθείτε στο προσωπικό, επιλέξτε από το μενού στα δεξιά