Προμήθεια, εγκατάσταση & συντήρηση βασικού υπολογιστικού-δικτυακού εξοπλισμού και λογισμικού εφαρμογών αυτοματοποίησης γραφείου σε σχολικές και διοικητικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσ

Έργο:   Εξοπλισμός και Δικτύωση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση & Yποδομές Υποστήριξης των σχολείων στους νομούς: Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Φωκίδας
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών:   25-06-2003
Ημερομηνία Αποσφράγισης:   26-06-2003