Ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης 477 σχολείων στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Φωκίδας για δυο έτη

Έργο: Ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης σχολείων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και ανάπτυξη τοπικών ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στην περιοχή ευθύνης του ΕΑΙΤΥ – Ευρυζωνική αναβάθμιση του δικτύου διανομής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
Προϋπολογισμός: € 627.226,38
Χρηματοδότηση: Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 25% από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 345/3 του ΥΠΕΠΘ.
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 13-03-2007
Ημερομηνία Αποσφράγισης: 15-03-2007
Περιληπτική Διακήρυξη: P105Y1P.doc
Τεύχος Διαγωνισμού: P105Y1.doc