Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικού υπολογιστικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης / τηλεπιμόρφωσης

Έργο: Σχεδιασμός και υλοποίηση υποδομών τηλεδιάσκεψης /τηλεπιμόρφωσης για την εκπαίδευση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
Προϋπολογισμός: 134.090,00 ευρώ
Χρηματοδότηση: ΥπΕΠΘ
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 13-09-2006
Ημερομηνία Αποσφράγισης: 14-09-2006
Περιληπτική Διακήρυξη: P72P.doc
Τεύχος Διαγωνισμού: P72.doc