Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού στις εκπαιδευτικές υποστηρικτικές μονάδες της Β" βάθμιας Εκπαίδευσης

Έργο:   Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση - EDUnet: Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού για την Υλοποίηση και Λειτουργία
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών:   16-01-2001
Ημερομηνία Αποσφράγισης:   17-01-2001