Προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών διασύνδεσης των σχολικών και διοικητικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας στο ΠΣΔ και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της Τεχνικής Στήριξης

Έργο:   Εξοπλισμός και Δικτύωση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση & Yποδομές Υποστήριξης των σχολείων στους νομούς: Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Φωκίδας
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών:   16-03-2005
Ημερομηνία Αποσφράγισης:   17-03-2005