eSafety Label+: Become the next eSafety champion

eSafety Label+: Become the next eSafety champion

Το έργο eSL+, θα εντοπίσει και θα εκπαιδεύσει κατάλληλα μια ομάδα eSafety πρεσβευτών προκειμένου: α) να καταγράψει τις τρέχουσες ανάγκες και βασικές προτεραιότητες στην περιοχή του eSafety…

VR4STEM

VR4STEM

Το έργο VR4STEM έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν δεξιότητες επιχειρηματικότητας στον τομέα των STEM (ΕΤΜΜ: Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) και την σχετική βιομηχανία των ΤΠΕ μέσα από τα μαθήματα που θα δημιουργηθούν και μέσα από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τις μαθησιακές προσεγγίσεις στο καινοτόμο 3D εικονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, που θα αναπτυχθεί.

Καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού: Τα παιδιά εκπαιδεύουν ψηφιακά αναλφάβητους ενηλίκους στη χρήση του ασφαλούς και δημιουργικού διαδικτύου

Καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού: Τα παιδιά εκπαιδεύουν ψηφιακά αναλφάβητους ενηλίκους στη χρήση του ασφαλούς και δημιουργικού διαδικτύου

Το EduWeb έχει ως στόχο να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων / ινστιτούτων με σκοπό την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού των ενηλίκων όσον αφορά στη χρήση του Διαδικτύου. Στόχος είναι οι ίδιοι οι μαθητές να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές των ψηφιακά αναλφάβητων ενηλίκων μελών των οικογενειών τους, στην ασφαλή και δημιουργική χρήση του Διαδικτύου.

Networked European School Web Radio (NEStOR)

Networked European School Web Radio (NEStOR)

Το έργο NEStOR θα αναδείξει την ευρωπαϊκή διάσταση του υφιστάμενου Μαθητικού Ραδιοφώνου European School…

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ΠΣΔ είναι το εθνικό δίκτυο του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο διασυνδέει ηλεκτρονικά με ασφάλεια όλες τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών μονάδων της αλλοδαπής, τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, τους φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης, τους μαθητές,…

eTwinning - Η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης

eTwinning - Η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης

Το eTwinning είναι μια ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος Erasmus+, μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.

Δίκτυο Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού

Δίκτυο Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού

Σκοπός του έργου είναι η πρόληψη του φαινομένου της σχολικής βίας και η πρόνοια για την ασφάλεια των μελών της σχολικής κοινότητας. Το έργο υλοποιείται μέσω (α) προώθησης εξειδικευμένων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και (β) επιμόρφωσης στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών.

Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης για την λήψη υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης

Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης για την λήψη υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης

Το Training Voucher αφορά στη λειτουργία ενός συστήματος παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης από πιστοποιημένους Παρόχους.

Σύνδεση με σύνεση!

Σύνδεση με σύνεση!

Ένα καινοτόμο έργο με τίτλο «Σύνδεση με Σύνεση» ξεκίνησε να υλοποιεί η Safer Internet Hellas με συνεργάτη το Iνστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» με κεντρικό στόχο την εξάλειψη της άγνοιας των ανηλίκων αναφορικά με τις δημοκρατικές αξίες που διέπουν το Διαδίκτυο.

Vimsen

Vimsen

Αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το έργο VIMSEN επιδιώκει να αναβαθμίσει τη συμβατική λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Το έργο προβλέπει ότι θα παρέχεται η δυνατότητα σε μικρούς παραγωγούς «πράσινης» ενέργειας (π.χ. οικιακούς καταναλωτές-παραγωγούς) να διαμορφώνουν συνεταιρισμούς (associations) με δυναμικό τρόπο, και να συμμετέχουν στην ελεύθερη αγορά και πώληση ενέργειας, μέσα από ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Στόχος είναι η…

Phoxtrot

Phoxtrot

Το έργο PhoxTrot επικεντρώνεται στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών οπτικών διασυνδέσεων υψηλών επιδόσεων, χαμηλής ισχύος και χαμηλού κόστους σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας των περιβαλλόντων υψηλών υπολογιστικών επιδόσεων (HPC - High-Performance Computing Systems) και των κέντρων δεδομένων (data centers): εντός πλακέτας, πλακέτας-με-πλακέτα και θήκης πλακετών-με-θήκη πλακετών (rack-to-rack)

Orchestra

Orchestra

Στόχος του έργου ORCHESTRA είναι να κλείσει τον βρόχο ανάμεσα στο φυσικό επίπεδο και το επίπεδο δικτυακού ελέγχου, κάνοντας χρήση πληροφοριών που θα παρέχονται από συνεκτικούς πομποδέκτες οι οποίοι θα μπορούν να επεκταθούν και να λειτουργούν ως software-defined optical performance monitors (soft-OPMs).

Orbit

Orbit

Το έργο ORBIT εισάγει ένα νέο παράδειγμα στην ενοποίηση εικονικών πόρων κατά το οποίο η μνήμη και οι I/O πόροι που χρησιμοποιούνται από μία εικονική μηχανή παρέχονται από πολλούς εξωτερικούς κεντρικούς υπολογιστές, αντί από ένα μόνο φυσικό μηχάνημα. Με το συνδυασμό των χαρακτηριστικών αυτού του νέου παραδείγματος ενοποίησης των πόρων με τις υπάρχουσες λύσεις συγχρονισμού κατάστασης για την Ανοχή Σφαλμάτων,…

GEN6

GEN6

Στόχος της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου Piloting IPv6 upgrade for eGovernment services in Europe (GEN6) που εκτελεί το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) / Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ) σε συνεργασία με άλλους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η πιλοτική εγκατάσταση ενός συστήματος καταγραφής της ενεργειακής κατανάλωσης σε 50 σχολείων σε πραγματικό χρόνο.

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Γενικά για τη Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Κύριο αντικείμενο της Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η υποστήριξη της λειτουργίας δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών διαδικτύου. Με την συμμετοχή της σε πρωτοποριακά Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, η Δ/νση έχει αναπτύξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη των δικτυακών τεχνολογιών και των υπηρεσιών τηλεματικής και διαδικτύου στη χώρα μας και ειδικότερα στα σχολικά δίκτυα και τις υποδομές ΤΠΕ των σχολείων.
Αναλυτικότερα, η Δ/νση δραστηριοποιείται :
  • Στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην υποστήριξη της λειτουργίας μεγάλης κλίμακας προηγμένων δικτυακών υποδομών και δικτυακών υπηρεσιών, και ειδικότερα του Πανελλήνιου  Σχολικού Δικτύου.
  • Στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην υποστήριξη της λειτουργίας προηγμένων εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
  • Στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
  • Στην επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του, σε θέματα υποδομών πρόσβασης των σχολείων και δικτυακών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
  • Στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην υποστήριξη της λειτουργίας υποδομών πλέγματος (grids)
  • Στην έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα Δικτυακών Τεχνολογιών.
Η Δ/νση συνεργάζεται στενά με πολλά Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα και Οργανισμούς της χώρας αλλά και του εξωτερικού για την υλοποίηση αναπτυξιακών και ερευνητικών έργων. Έχει μακροχρόνια και εξειδικευμένη εμπειρία σε τεχνολογίες δικτύων και διαδικτύου, ενώ διαχειρίζεται σημαντικού μεγέθους προηγμένη δικτυακή και υπολογιστική υποδομή.